Spangen over Vonå – fremtidens ultimative rasteplads

Der sker noget ved Vonå for tiden. Nærmere bestemt ved spangen, broen, der forbinder Jylland og Holmsland. Her anlægges der shelters, jolleplads, anløbsbro, madpakkehus og toilet i det, der kaldes Projekt Spangen (se mere på holmsland.dk). Dermed bliver stedet et hotspot for cykelturister, kajakroere og bådsmænd og -kvinder, der skal have en velfortjent pause på deres tur. Allerede nu er der dog en fin del turist-nydelse at hente i de rolige omgivelser og de oplysende plakater ved siden af den nuværende spang, som blev opført i 2006.

Der er nemlig flere gode historiske fakta om spangen, som plakaterne beretter om. Området omkring Vonå, der forbinder Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord, har længe været våde enge i stil med Tipperne, og de var oplagte til græsning og høslet. Det blev med tiden drænet effektivt med dybe grøfter og pumpehuse, der pumpede det høje grundvand ud i åen og fjordene. Derved blev engene til frugtbar agerjord. Men tidligere var det altså særdeles vådt og Vonå var stedvist særdeles bred.

Spangen blev i første omgang bygget på et af åens smalle steder, da møllen i Gl. Sogn på Holmsland i 1640 blæste i stykker, og man søgte derfor at få malet mel på fastlandet. I 1765 blev der bygget en simpel træbro, og i 1814 blev Storebro anlagt på foranledning af herremanden på St. Søgaard på samme sted som den nuværende engbro findes. Det var den eneste nogenlunde faste forbindelse mellem Holmsland og Jylland, indtil broen, som man dårligt nok bemærker, når man kører mellem Ringkøbing og Søndervig, blev bygget i 1860. Storebro stod helt til 2. verdenskrig, hvor de tyske besættelsestropper fragtede så meget tungt jern over broen, at den blev ubrugelig, og de sidste rester blev bortsprængt i 1967 af selveste hjemmeværnet. En trist skæbne for den engang så vigtige broforbindelse. Lokale kræfter sørgede dog for at en ny spang blev opført, og det er igen lokale kræfter, der er på spil i planerne om at gøre Spangen-området et sandt mekka for den aktive turist. Vi glæder os på Borkguide-redaktionen til at se det færdige resultat. Vi har allerede smurt madpakken.


Spangen over Vonå.
Særdeles informative infotavler og top-klasse bord-bænkesæt.
Det nye madpakkehus og anløbsbro er godt på vej.
Kort fra slutningen af 1800-tallet, der viser den brede Vonå og de tilhørende enge angivet med grøn signatur. Spangen er placeret ved et Vonåens smalle steder (sort pil).

Historiske fakta er leveret af info-tavlerne ved spangen, klosterside.blogspot.com og Hee.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.